Tidigare erfarenheter

Uppdrag, förtroenden och tidigare anställningar
 • 2009-2014
 • 2014, Egen konsultbyrå

  Konsultverksamhet med fokus på ekonomistyrning och processförbättring för små och medelstora företag.

  25, October 2013

 • 2009-2013, Ekonomichef Komatsu Forest Sweden

  Förändringsarbete och uppstart av nytt huvudkontor i Umeå, vilket även innefattade rekrytering och utbildning av personal.

  16, September 2013

 • 2003-2008
 • 2006-2008, Ekonomichef, Komatsu Forest

  Ekonomichef vid produktionsenheten Komatsu Forest.

  10, June 2013

 • 2003-2005, Redovisningschef, Komatsu Forest

  Redovisningschef vid produktionsenheten Komatsu Forest.

  22, February 2013

 • 2000-2002
 • 2001-2002, Löpande redovisning

  Löpande redovisning vid produktionsenheten Komatsu Forest.

  11, July 2013

 • 1999-2000, VD, Centralsnickerier Umeå

  VD vid dåvarande Centralsnickerier Umeå

  6, May 2013

Nyheter

Aktuella händelser och uppdrag

Referenser

Några ord från tidigare kunder
 • Åsa är en uppskattad medarbetare med god kompetens inom ekonomiområdet. Hon har ett systematiskt arbetssätt med starkt fokus på att lösa de uppgifter hon ansvarar för utifrån verksamhetens behov. Åsa har ett starkt engagemang en attityd som gör att hon driver verksamheten framåt.

  Jonas Jonson – Kommundirektör Umeå kommun (tidigare Executive Vice President – Komatsu Forest)

 • Att rådfråga Åsa som en extern ekonomikonsult ger oss stöd och vi känner oss trygga i de beslut vi sedan fattar. Det stärker oss i vårt företagande.

  Anders Hultdin, VD – AM System

 • Som ekonom är Åsa kompetent, noggrann och professionell. Hon är tillförlitlig och arbetar självständigt med väl genomfört resultat.

  Tom Sarin, VD – LogMax

 • Åsa var min chef i flera år på Komatsu Forest Sweden/Komatsu Swelog och innan dess medarbetare. Hon är kunnig och en bra ledare. Prestigelös med bra medarbetarfokus. Min åsikt är att hon är erfaren inom redovisning, bokslut, analyser, ledarskap,processförbättringar samt projekt.

  Oscar Axell, country controller – Polaris Industries

Åsa Ekonomikonsult