Ett viktigt arbete som kan förändra mycket i en verksamhet.

Målsättningen är att bokslutet ska fungera som styrdokument för att analysera utfall mot budget eller prognos. Ett väl genomfört budgetarbete är ett stort stöd under löpande verksamhetsår.

Arbetar man inom en bransch med stora förändringar är prognoser ofta bättre än en årsbudget eftersom de uppdateras oftare. Prognoser kan även användas som komplement. Målsättningen är att bokslutet skall stödja den budget eller prognos som finns. Här är det dessutom viktigt att redovisningen är uppsatt så att bokslutsarbetet blir effektivt. Inom bokslutsarbetet är helhetsperspektivet viktigt. Att man arbetar systematiskt och upprättar de rapporter och underlag som krävs. Stora tidsbesparingar kan göras med väl planerade underlag som kan användas för övrig rapportering internt och externt.

Blue shift_kanotudden