Effektivisering för reducerade kostnader och ökad utveckling

Tillsammans med medarbetarna genomförs förbättringar som reducerar kostnader och utvecklar personalen och verksamheten. Inom en ekonomifunktion sker löpande effektiviseringar, ofta med fokus på kortare ledtider i rapporteringen. Det blir allt viktigare att i ett tidigt skede se resultat som ska stödja beslut i verksamheten.

För att effektivisera processerna ingår även genomsyn av den finansiella rapporteringen som t.ex tidsredovisning och fakturering. Erfarenheten är att det ofta är där effektiviteten kan öka och kostnader reduceras. Ibland är det svårt att lyfta blicken och kunna prioritera förändringsarbete framför den löpande verksamheten. Här kan jag som extern konsult vara ett stöd för både ekonomifunktion, ledning och medarbetare.

Blue shift_kanotudden