En bra ekonomistyrning krävs för att kunna följa resultat mot uppsatta mål.

Genom att kartlägga den ekonomiska styrningen får ni inblick i hur den kan effektiviseras och förbättras. Vilka analyser, rapporter och nyckeltal är intressanta för er? Jag hjälper er. Alla verksamheter behöver insyn i vad som genererar resultat inom olika affärsområden. För att kunna följa resultat mot uppsatta mål så krävs just en god ekonomisk styrning. Uppföljning i verksamheten är inte enbart finansiella nyckeltal, utan innefattar även stöd till säljare, supportavdelning, inköpare etc. Jag hjälper er att skapa en samsyn kring detta för att nå era gemensamma mål.

  • Stödfunktion i hur ni ska sätta upp redovisningen
  • Kartlägga hur den ekonomiska uppföljningen ska ske
  • Tillsammans med er skapa rätt kli:er och nyckeltal som är underlag för beslutstagande
Blue shift_kanotudden