Åsa som ekonomikonsult

Mina tretton år inom en stor koncern med förändringar i både ägarstruktur och processer har gett mig erfarenhet. Jag har arbetat inom ekonomifunktionens alla delar vilket gett mig en bred och djup kunskap av hela flödet. Mina första tio år som ekonom bedrevs på mindre bolag, vilket gjorde mig insatt i små företags utmaningar.

Min samlade erfarenhet är grunden till företaget som ekonomikonsult. Uppdragen sker ute hos kund tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Jag är prestigelös, positiv och tydlig i mitt arbetssätt.

Min styrka som konsult är att se helhetsperspektivet. Både att förstå verksamheten, kartlägga de nödvändiga förändringarna och involvera berörd personal. Jag har ett starkt engagemang som stöd för att driva verksamheten framåt.

Förändringar måste förankras väl i verksamheten och jag vet vikten av att få medarbetarna delaktiga. Att få se utvecklingen hos personal och verksamhet är en stark drivkraft. Det stärker inte bara mig som konsult utan vittnar även om en fortsatt tillväxtpotential på företaget.

Blue shift_kanotudden