Som konsult ser jag er verksamhet med nya ögon

Att anlitas som extern resurs ger mig möjligheten att se verksamheten med nya ögon. Då kan jag, med min erfarenhet av andra uppdrag och branscher, tillföra nya arbetssätt till er verksamhet. Jag fungerar som er externa controller eller mentor inom det finansiella området.

  • Översyn av ekonomisk styrning
  • Kartlägga förbättringsmöjligheter
  • Förstå och förankra med medarbetare
  • Gemensamt genomföra effektiviseringar
  • Mäta resultat/utvärdera

Uppdragen som rådgivare kan även innefatta ledningsuppdrag, utbildning av medarbetare samt som stödfunktion mot personal och ledningsgrupp.

radgivning