Tjänster

Åsa, ekonomikonsult hjälper små och medelstora företag att se över den ekonomiska styrningen och hur redovisningen stödjer detta. Vi kartlägger vilka resultat som är prioriterade och hur den ekonomiska redovisningen ska sättas upp för att nå dit.


För att effektivisera processerna ingår även genomsyn av den finansiella rapporteringen som t.ex tidsredovisning och fakturering. Erfarenheten är att det ofta är där effektiviteten kan öka och kostnader reduceras.
Summan av insatserna är tre. Tidsbesparing, kostnadsbesparing och att ni som kund ska se resultat och rapporter i ett tidigt skede som ska stödja beslut i verksamheten.


Blue shift_kanotudden